Diensten

AT YOUR SERVICE!

Landmeetbureau Buyle is uw ideale partner bij de volgende diensten.

OPMETINGBinnen de opmetingen zijn er een groot aantal mogelijkheden.


Grensbepalingen

Er wordt gestart met een opmeting van de bestaande toestand. Van hieruit kunnen dan de grenzen worden bepaald en uitgewerkt tot een opmetingsplan. Indien gewenst kan er worden overgegaan tot een afpaling of een splitsing die elk een PV tot resultaat hebben.


Architectuur meting

Hierbij wordt een meting uitgevoerd naar de wensen van de architect. Aan de hand van het plan kan de architect zijn idee├źn uitwerken en/of deze toetsten aan de huidige situatie. Zie 3D-scanning onderaan!


Uitzetting

Stap je in het spannende avontuur van het bouwen van uw eigen woning? Of ben je met uw bedrijf actief in het vervullen van deze dromen van particulieren? Dan kan je zeker gebruik maken van deze dienst.

Bij het uitzetten van gebouwen is het mijn taak de ontworpen constructie uit te zetten a.d.h.v. assen op de werf. Dit kan door middel van piketten, nagels op bruggen of bouwplanken.


Hoogtemetingen

Voor een hoogtemeting wordt een hoogtenet gemeten en verwerkt tot een terreinmodel in een plan van hoogtemeting. Indien dit gewenst is, kunnen er hoogelijnen geïmplementeerd worden zodat een visueel relief te zien is.

Er kan vervolgens altijd nog overgegaan worden tot het bepalen van het gronsverzet.


As built

Na voltooiing van de werkzaamheden wordt de bestaande toestand  van een wegenis/park/plein/site opgemeten en verwerkt tot een as built plan met aanduiding van het materiaalgebruik met hun respectievelijke oppervlaktes of lopende meters.


PV van muurovername

Is het gewenst een te paard staande muur deels over te nemen, dan wordt de overnameprijs berekend.

VERKAVELINGBij een verkaveling is het mogelijk het volledige dossier door mij te laten

opmaken.

Indien nodig kan een bijhorend rioleringplan worden opgemaakt.

PLAATSBESCHRIJVINGConstructieve plaatsbeschrijving

Deze plaatsbeschrijving neemt plaats voor de aanvang van werken.

Het kan plaatsvinden op aanvraag van de bouwheer of  de aanpalende eigenaar.

Beide hebben na het opmaken van het verslag de kans op deze in te kijken en hun opmerkingen te geven.


Locatieve plaatsbeschrijving

Bij het verhuren van een woning is het nooit een slecht idee om een plaatsbeschrijving op te maken.

Deze vindt plaats tijdens de periode dat het goed onbewoond is, of tijdens de eerste maand van de huur. Het verslag kan vervolgens bij de huurovereenkomst worden bijgevoegd en worden geregistreerd.

EXPERTISEAls expert kan u bij mij ook terecht voor advies.

Er kan ook altijd studie gedaan worden naar allerlei zaken zoals erfdienstbaarheden, grondinnames, grensgeschillen, etc.

3D - SCANNINGMet 3D-scanning is het mogelijk om heel nauwkeurige opmetingsplannen te maken van bestaande gebouwen. Door deze meettechniek is het mogelijk om snel en betrouwbaar een bestaande toestand uit te tekenen. De ideale start van uw bouwproject dus!

Copyright @ All Rights Reserved